Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een besluit van de Stichting Register Preventieassistenten, dan kun je een bezwaar of beroep indienen bij het bureau van het register, te bereiken via info@registerpreventieassistenten.nl. Meer informatie hierover vind je in het Reglement Bezwaar en beroep.