Contactgegevens

Stichting Register Preventieassistenten
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Voor telefonisch contact kunt u ons een terugbelverzoek emailen.

Contactgegevens

Stichting Register Preventieassistenten
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Voor telefonisch contact kunt u ons een terugbelverzoek emailen.

Organisatie


Het stichtingsbestuur

Hoofdtaken van het stichtingsbestuur zijn:

  1. het erkennen van de cursus Preventieassistent op basis van advies door de onafhankelijke certificerende organisatie Certiforce;
  2. het toetsen of preventieassistenten die zich willen registreren een erkende cursus Preventieassistent hebben gevolgd en op basis van die toetsing besluiten of de registratie wordt toegekend.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Dhr. Drs. E.J.M. van Groen

Voorzitter

Mw. M.T. Seuntjens

Secretaris

Mw. M.T.G.G. van Gageldonk

Penningmeester

Mw. Drs. M.E. de Wit

Lid

De adviesraad

Op 30 maart 2020 heeft het bestuur besloten tot het instellen van een adviesraad.
De adviesraad zal naar aanleiding van evaluaties met het bestuur overleggen.

Daartoe worden twee medewerkers van erkende cursusorganisaties gevraagd om aan de adviesraad deel te nemen. Elke 2 jaar zal er een wisseling van het langszittende lid plaatsvinden.

Beroepscommissie

De beroepscommissie behandelt beroepen afkomstig van preventieassistenten of cursusorganisaties tegen het besluit van het bestuur op een bezwaar. De beroepscommissie bestaat uit:

  • Dhr. Dr. P.J.P.M. Nollet
  • Dhr. T.A.J. van de Winkel
  • Dhr. D.R. Bakker
  • Dhr. J.H. Weimar

Statuten

Download de statuten van de Stichting Register Preventieassistenten

Reglement beeldmerk

Download hier het reglement voor het gebruik en het toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten.