Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kosten

Voor je registratie worden kosten in rekening gebracht. Registratie in het Register Preventieassistenten kost € 50,-  per registratieperiode van 3 jaar. Op alle bijdragen zijn de betalingsvoorwaarden van het Register Preventieassistenten van toepassing.

De kosten voor de eerste registratie worden (vaak) door de cursusaanbieder doorberekend in de cursusprijs. Uw cursusaanbieder meld u dan aan voor uw 1e registratie. Bij herregistratie na 3 jaar zijn de registratiekosten voor uw eigen rekening. Desgewenst kunt u hierover afspraken maken met uw werkgever. Geef dan het factuuradres op.