Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Over het register

Het register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van preventieassistenten in Nederland.

Stichting Register Preventieassistenten
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

info@registerpreventieassistenten.nl

 Voor telefonisch contact kunt u ons een terugbelverzoek emailen.

De Stichting Register Preventieassistenten

In een samenleving die oproept tot meer transparantie is het ook voor tandartspraktijken steeds belangrijker om de deskundigheid en professionaliteit van hun medewerkers expliciet aan te kunnen tonen.

Daarom heeft de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) op 17 juni 2013 de Stichting Register Preventieassistenten opgericht. Doel van de stichting is het inzichtelijk maken van de deskundigheid van de preventieassistenten, het stimuleren van deskundigheidsbevordering bij preventieassistenten en het borgen van het kwaliteitsniveau van de cursus Preventieassistent. 

Het stichtingsbestuur

Hoofdtaken van het stichtingsbestuur zijn:

 1. het erkennen van cursus Preventieassistent op basis van advies door het onafhankelijke onderzoeksbureau Calibris Contract;
 2. het toetsen of preventieassistenten die zich willen registreren een erkende cursus Preventieassistent hebben gevolgd en op basis van die toetsing besluiten of de registratie wordt toegekend. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Dhr. Drs. E.J.M. van Groen, tandarts (voorzitter)
 • Mw. M.T.G.G. van Gageldonk, preventieassistent
 • Mw. M.T. Seuntjens, mondhygiĆ«nist
 • Mw. Drs. M.E. de Wit, tandarts

Beroepscommissie

De beroepscommissie behandelt beroepen afkomstig van preventieassistenten of cursusorganisaties tegen het besluit van het bestuur op een bezwaar. De beroepscommissie bestaat uit:

 • Dhr. Dr. P.J.P.M. Nollet
 • Mw. C.E.J. Willemse
 • Dhr. T.A.J. van de Winkel
 • Dhr. D.R. Bakker
 • Dhr. J.H. Weimar

Statuten

Download de statuten van de Stichting Register Preventieassistenten

Reglement beeldmerk

Download hier het reglement voor het gebruik en het toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten.