Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herregistratie

Herregistreren

Vanaf 2016 starten de eerste herregistraties voor het Register Preventieassistenten. Iedereen die vanaf 1 oktober 2016 wordt geregistreerd, en zijn registratie verlengt, valt onder de nieuwe registratienormen. Herregistratie voor een nieuwe periode van 3 jaar kost €50.

In de nieuwe registratienormen staat dat van Preventieassistenten wordt verwacht dat zij gemiddeld 1 dagdeel per jaar (bij)scholing volgen.

Aan het einde van uw registratieperiode van 3 jaar vragen we u om aan te tonen dat u 3 dagdelen of meer aan (bij)scholing heeft gevolgd. Als u dus een tandheelkundige cursus volgt, bewaar dan goed uw deelname bewijs en het programma. Om uw registratie na 3 jaar te kunnen verlengen, zal hiernaar gevraagd worden bij uw aanvraag voor herregistratie.

Relevante scholing

Cursussen die relevant zijn voor de beroepsuitoefening hebben betrekking op de volgen de onderwerpen:

  • Preventie in brede zin
  • Hand- en/of (ultra)sone reiniging
  • Anamnese, basale medische kennis, voedingsanamnese
  • Communicatie, administratie, patiëntendossier
  • Bleken, fluoride adviezen

Voor nadere beoordeling:
Fissuurlakken/sealants wordt niet in de basiscursus aangeboden, maar is wel onderdeel van preventie.
Bij E-learning worden 6 studiebelastingsuren aangemerkt als 1 dagdeel scholing.

Cursusaanbod

Er zijn vele aanbieders van tandheelkundige cursussen. De organisaties die deze cursussen aanbieden zijn vaak dezelfde als de organisaties waar u de cursus preventieassistent kunt volgen. Ook kunt u kijken op onze pagina "Cursussen en Congressen" Voorbeelden van andere tandheelkundige activiteiten zijn o.a.: 

  • NVvP congres
  • Stand-by dag