Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herregistratie

Herregistreren

Vanaf 2016 starten de eerste herregistraties voor het Register Preventieassistenten. Iedereen die vanaf 1 oktober 2016 wordt geregistreerd, en zijn registratie verlengt, valt onder de nieuwe registratienormen. Herregistratie voor een nieuwe periode van 3 jaar kost €50.

In de nieuwe registratienormen staat dat van Preventieassistenten wordt verwacht dat zij gemiddeld 1 dagdeel per jaar (bij)scholing volgen.

Wat moet je doen als je een cursus/lezing hebt gevolgd?

Aan het einde van uw registratieperiode van 3 jaar vragen we u om aan te tonen dat u 3 dagdelen of meer aan (bij)scholing heeft gevolgd. Momenteel is het nog niet mogelijk om documenten van cursussen online te registreren. Wij vragen u om, als u een tandheelkundige cursus volgt, uw deelname bewijs en het programma zelf te bewaren. Bij herregistratie kan hierna, als steekproef, gevraagd worden.

Relevante scholing

Cursussen die relevant zijn voor de beroepsuitoefening hebben betrekking op de volgen de onderwerpen:

  • Preventie in brede zin
  • Hand- en/of (ultra)sone reiniging
  • Anamnese, basale medische kennis, voedingsanamnese
  • Communicatie, administratie, patiëntendossier
  • Bleken, fluoride adviezen

Voor nadere beoordeling:
Fissuurlakken/sealants wordt niet in de basiscursus aangeboden, maar is wel onderdeel van preventie.
Bij E-learning worden 6 studiebelastingsuren aangemerkt als 1 dagdeel scholing.

Cursusaanbod

Er zijn vele aanbieders van tandheelkundige cursussen. De organisaties die deze cursussen aanbieden zijn vaak dezelfde als de organisaties waar u de cursus preventieassistent kunt volgen. Ook kunt u kijken op onze pagina "Cursussen en Congressen" Voorbeelden van andere tandheelkundige activiteiten zijn o.a.: 

  • NVvP congres
  • Stand-by dag