Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kosten

Kosten erkenning

 

 

Tarieven Stichting QuAT
 

Erkenningsjaar

Activiteit

Vaste kosten

 

Variabele * kosten (hier uitgaande van 10 personen per cursus: worden alleen berekend indien cursus heeft plaatsgevonden

Start = Jaar 1 (eventueel doorlopend in jaar 2 afhankelijk van datum erkenning)

 

Variabele vergoeding alleen indien cursus heeft plaats gevonden

-       Papieren audit

-       Visitatie aan cursus

-       Cursusorganisatie ontvangt rapportage over visitatie. Kosten per cursusdeelnemer, indien cursus dit jaar wordt uitgevoerd, worden in rekening gebracht bij cursusorganisatie: € 5 p.p.

-       Digitale evaluatie door deelnemers

€ 275,--

€ 200,--

 

 

 

€ 50,--*

Jaar 2

-       Kosten per cursusdeelnemer indien cursus dit jaar wordt uitgevoerd, worden in rekening gebracht bij cursusorganisatie: € 5 p.p.

-       Altijd indien cursus plaats vindt: digitale evaluatie door deelnemers

-        

 

€ 50,--*

Jaar 3

-       Visitatie door Stichting Register Preventieassistenten

-       Cursusorganisatie ontvangt korte gespreksnotitie met afspraken voor komende periode

-       Kosten per cursusdeelnemer indien cursus dit jaar wordt uitgevoerd, worden in rekening gebracht bij cursusorganisatie: € 5 p.p.

-       Klanttevredenheid onderzoek

 nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,--*

Jaar 3 (eventueel doorlopend in jaar 4)

-       Visitatie door Stichting QuAT aan Cursus

-       Cursusorganisatie ontvangt rapportage over visitatie

-       Kosten per cursusdeelnemer indien cursus dit jaar wordt uitgevoerd, worden in rekening gebracht bij

-       cursusorganisatie: € 5 p.p.

-       Digitale evaluatie

€ 200,--

 

 

 

 

 

 

€ 50,--*

Einde Jaar 4 / Start jaar 5

-       Papieren audit

-       Visitatie aan cursus

-       Kosten per cursusdeelnemer indien cursus dit jaar wordt uitgevoerd, worden in rekening gebracht bij cursusorganisatie: € 5 p.p.

-       Digitale evaluatie

€ 275,--

€ 200,--

 

 

 

€ 50,--*

Na het 4e jaar herhaalt de cyclus zich vanaf jaar 1.

 

Inning

De kosten voor toetsing en erkenning worden geïnd door de uitvoeringsorganisatie Stichting QuAT. De cursusorganisatie ontvangt een nota voor deze kosten.

 

Tarieven voor erkenning

-       De genoemde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2016 en zijn niet belast met BTW.

-       De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

-       St. QuAT – Q-Keurmerk® informeert opdrachtgever over het voornemen tot verhoging. St. QuAT – Q-Keurmerk® zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

-       De algemene voorwaarden van St .QuAT – Q-Keurmerk® zijn van toepassing. De cursusorganisatie ontvangt de algemene voorwaarden bij prijswijzigingen.

-       Tevens zijn de algemene voorwaarden te downloaden via www.q-keurmerk.nl

 

 Kosten registraties

Zodra uw cursusorganisatie de erkenning heeft verworven, brengt de Stichting Register Preventieassistenten de kosten voor de eerste registratie van uw cursisten bij u in rekening. Deze bedragen €50 per persoon. Herregistraties zijn voor rekening van de cursist zelf.

  • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. De Stichting Register Preventieassistenten informeert cursusorganisaties over het voornemen tot verhoging en vermeldt daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
  • De betalingsvoorwaarden van de Stichting Register Preventieassistenten zijn van toepassing.