Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de Stichting Register Preventieassistenten, dan kunt u een bezwaar of beroep indienen bij het bureau van het register, te bereiken via info@registerpreventieassistenten.nl. Meer informatie hierover vindt u in het Reglement Bezwaar en beroep.