Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erkenningscyclus

De erkenningscyclus beslaat een periode van vier jaar. Het erkenningsonderzoek wordt uitgevoerd door Calibris Contract; het bestuur van de Stichting Register Preventieassistenten neemt op basis van het advies van Calibris Contract een besluit over het toekennen van de erkenning. De erkenningscyclus en -procedure staan beschreven in de Erkenningsregeling.

De erkenningscyclus voor de cursus Preventieassistent bestaat kortweg uit de volgende stappen:

Jaar 1: Aanvraag erkenning

Het opleidingsinstituut vraagt erkenning aan middels het formulier erkenningsaanvraag. Indien wordt voldaan aan de criteria, wordt erkenning verleend voor de periode van 4 jaar.

Jaar 2: Rapportage

In jaar 2 wordt door de cursusorganisatie een kwaliteitszorgverslag gemaakt, de rapportage over de beoordeling wordt naar de organisatie gestuurd.

Jaar 3: Visitatie

Het bestuur van het register visiteert de organisatie / korte notitie met de besproken punten / opmerkingen ten aanzien van de uitvoering van de cursus.

Jaar 4: Telefonisch contact

Telefonisch contact over het klanttevredenheidrapportage/ korte gespreksnotitie met afspraken voor komende periode.

Jaar 5: Audit op locatie

Audit op locatie (incl. research op de documenten): beslissing over hererkenning valt.

 

Na het 5e jaar herhaalt de cyclus zich vanaf jaar 2.